Het Jacobijnenhuis als eeuwenoud rijksmonument

Het Jacobijnenhuis ligt op het hoogste punt van de Winsumer wierde, tussen de beide molens. Lange tijd was hier een bakkerij gevestigd, laatstelijk van de bakkersfamilie Van der Land. In 1999 werd het 17e eeuwse pand aangekocht door de familie Elzinga, met als oogmerk om het geheel te restaureren.

Bij de restauratie bleek dat delen van het huis nog aanzienlijk ouder zijn. Lange tijd – van de 13e totde 16e eeuw – heeft in Winsum een Jacobijnenklooster gestaan. Hoewel er allerlei gegevens zijn over de oprichting en de activiteiten van dit klooster is weinig bekend over de precieze locatie van het klooster. Na de opheffing van het klooster werd het namelijk tot de grond toe afgebroken en ook op papier zijn er weinig aanwijzingen over de situering van de kloostergebouwen.

Bij het begin van de restauratie van het pand in de jaren 2000 tot 2003 ontdekten bouwhistorici in de zuidmuur van het pand de sporen van kloostervensters. Nader onderzoek – onder meer naar de roze verf op het pleisterwerk – toonde aan dat het hier om vensters moet gaan uit de 13 e of de 14 e eeuw. Eén van deze vensters – hoewel uiteraard dicht gemetseld – is nog vrijwel gaaf. Daarnaast werden de restanten van nog zes van deze vensters aangetroffen. Een gebouw dat in die tijd zeven van deze vensters had, moet een belangrijk gebouw zijn geweest. Hoewel de bewijsvoering niet sluitend is te krijgen, lijkt het aannemelijk dat het gebouw onderdeel heeft uitgemaakt van de kloostergebouwen: als huis van de prior, als gastenverblijf, eetzaal o.i.d.

Na de vondst van deze kloostervensters werd de restauratie in 2000 enkele maanden stil gelegd voor opgravingen. Bij die opgravingen werden tal van voorwerpen aangetroffen uit verschillende periodes. Met name werden veel gebruiksvoorwerpen (of restanten daarvan) gevonden in gedempte waterputjes. In 2003 werd de restauratie voltooid en werd het Jacobijnenhuis geopend door de toenmalige Commissaris van de Koningin Hans Alders.

Het Jacobijnenhuis heeft altijd een gemengde bestemming gehad. Langjarig was het een woonhuis met daarin een kleine bakkerij en winkelruimte. Na de restauratie werd in het achtergedeelte – met vergunning van de gemeente Winsum – een luxe logiesruimte ingericht voor gebruikers van het Pieterpad. Deze logiesruimte is thans in gebruik als appartement. Ook op de eerste verdieping van het Jacobijnenhuis bevindt zich een gemeubileerd appartement. Naast de overwegende woonfunctie is er in het Jacobijnenhuis een aantal praktijkruimtes met wachtkamer. Deze worden momenteel gebruikt door enkele psychologen, een orthopedagoge, een masseur en een vormgever.

Praktijkruimte te huur

Op dit moment zijn er nog enkele kleinere praktijkruimtes te huur voor een aantal dagdelen. De drie ruimtes zijn geheel ingericht en zijn ongeveer 15 vierkante meter qua oppervlakte.

Voor de praktijkruimtes is er een gezamenlijke wachtkamer. Belangstellenden kunnen zich melden via info@jacobijnenhuis.nl.