Het Jacobijnenhuis als eeuwenoud rijksmonument

Het Jacobijnenhuis heeft een bijzondere geschiedenis.

Het Jacobijnenhuis ligt op het hoogste punt van de Winsumer wierde, tussen de beide molens. Lange tijd was hier een bakkerij gevestigd, laatstelijk van de bakkersfamilie Van der Land. In 1999 werd het 17e eeuwse pand aangekocht door de familie Elzinga, met als oogmerk om het geheel te restaureren.

Bij de restauratie bleek dat delen van het huis nog aanzienlijk ouder zijn. Lange tijd – van de 13e totde 16e eeuw – heeft in Winsum een Jacobijnenklooster gestaan. Hoewel er allerlei gegevens zijn over de oprichting en de activiteiten van dit klooster is weinig bekend over de precieze locatie van het klooster. Na de opheffing van het klooster werd het namelijk tot de grond toe afgebroken en ook op papier zijn er weinig aanwijzingen over de situering van de kloostergebouwen.

Bij het begin van de restauratie van het pand in de jaren 2000 tot 2003 ontdekten bouwhistorici in de zuidmuur van het pand de sporen van kloostervensters. Nader onderzoek – onder meer naar de roze verf op het pleisterwerk – toonde aan dat het hier om vensters moet gaan uit de 13 e of de 14 e eeuw. Eén van deze vensters – hoewel uiteraard dicht gemetseld – is nog vrijwel gaaf. Daarnaast werden de restanten van nog zes van deze vensters aangetroffen. Een gebouw dat in die tijd zeven van deze vensters had, moet een belangrijk gebouw zijn geweest. Hoewel de bewijsvoering niet sluitend is te krijgen, lijkt het aannemelijk dat het gebouw onderdeel heeft uitgemaakt van de kloostergebouwen: als huis van de prior, als gastenverblijf, eetzaal o.i.d.

Na de vondst van deze kloostervensters werd de restauratie in 2000 enkele maanden stil gelegd voor opgravingen. Bij die opgravingen werden tal van voorwerpen aangetroffen uit verschillende periodes. Met name werden veel gebruiksvoorwerpen (of restanten daarvan) gevonden in gedempte waterputjes. In 2003 werd de restauratie voltooid en werd het Jacobijnenhuis geopend door de toenmalige Commissaris van de Koningin Hans Alders.

Het Jacobijnenhuis heeft altijd een gemengde bestemming gehad. Langjarig was het een woonhuis met daarin een kleine bakkerij en winkelruimte. Na de restauratie werd in het achtergedeelte – met vergunning van de gemeente Winsum – een luxe logiesruimte ingericht voor gebruikers van het Pieterpad. Deze logiesruimte is thans in gebruik als appartement. Ook op de eerste verdieping van het Jacobijnenhuis bevindt zich een gemeubileerd appartement. Naast de overwegende woonfunctie is er in het Jacobijnenhuis een aantal praktijkruimtes met wachtkamer. Deze worden momenteel gebruikt door een sport- en voedingscoach, een psychologe, een masseur, een vormgever en een winkeltje voor de verkoop van edelstenen. Over de nieuwe praktijk van de sport- en voedingscoach leest u hieronder.

Sport- en voedingscoach in het Jacobijnenhuis

Tineke Elzinga-Jansma is als gecertificeerd sport- en voedingscoach gestart met een praktijk in het Jacobijnenhuis.

Bewegen en sporten maakt fit, gezond en slank. Maar het effect van sporten (in een sportschool of thuis) of bewegen (wandelen, fietsen, zwemmen) is aanzienlijk groter in combinatie met goede voeding,  een aangepaste leefstijl en discipline. Beginnen is niet zo moeilijk, maar het kunnen volhouden is veel lastiger. En voedingspatronen kunnen de resultaten behoorlijk in de weg zitten. Zo krijg je van sporten en bewegen stevige trek en dan is even stevig en verkeerd ‘bunkeren’ maar een kleine stap.

Als voedingscoach wil ik je helpen om een gezonde leefstijl te creëren. Dat omvat meer dan voeding. Als coach kijk ik naar je gewoontes en geef je advies om steeds meer gezondere keuzes te maken. Hierbij krijg je handvatten die voor jou werken. Je eet dus niet alleen gezonder, maar je leeft gezonder.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden dan is er eerst een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek in de praktijk. Hierna volgt een intakegesprek waarbij op basis van een ingevulde vragenlijst een programma en een aanpak op maat worden gemaakt. Gedurende tien weken is er dan vier keer een tweewekelijks digitaal contact om te kijken of het goed gaat, of er bijstellingen nodig zijn en natuurlijk om de resultaten te bespreken. Na tien weken is er een evaluatiegesprek in de praktijk. De kosten van de intake zijn 40 euro, de  vier digitale gesprekken kosten 17 euro per keer en de evaluatie 30 euro.

 In de praktijk kunnen afspraken worden gemaakt op maandagmiddag, maandagavond en dinsdagavond. Het adres van het Jacobijnenhuis is Hoofdstraat W 27, 9951 AA Winsum. U  kunt parkeren onder aan de Havenstraat bij het Chinese restaurant, het Jacobijnenhuis ligt aan het einde van de Havenstraat, laatste pand links.  

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Tineke 06-40464754 of mailen naar t.jansma0062@gmail.com

Praktijkruimte te huur

Op dit moment zijn er nog enkele kleinere praktijkruimtes te huur voor een aantal dagdelen. De drie ruimtes zijn geheel ingericht en zijn ongeveer 15 vierkante meter qua oppervlakte.

Voor de praktijkruimtes is er een gezamenlijke wachtkamer. Belangstellenden kunnen zich melden via info@jacobijnenhuis.nl.