Geschiedenis van het Jacobijnenhuis

front_breed

Het Jacobijnenhuis ligt op het hoogste punt van de Winsumer wierde, tussen de beide molens. Lange tijd was hier een bakkerij gevestigd, laatstelijk van de bakkersfamilie Van der Land. In 1999 werd het 17e eeuwse pand aangekocht door de familie Elzinga, met als oogmerk om het geheel te restaureren. Bij de restauratie bleek dat delen van het huis nog aanzienlijk ouder zijn. Lange tijd – van de 13e tot de 16e eeuw – heeft in Winsum een Jacobijnenklooster gestaan. Hoewel er allerlei gegevens zijn over de oprichting en de activiteiten van dit klooster is weinig bekend over de precieze lokatie van het klooster. Na de opheffing van het klooster werd het namelijk tot de grond toe afgebroken en ook op papier zijn er weinig aanwijzingen over de situering van de kloostergebouwen. Bij het begin van de restauratie ontdekten bouwhistorici in de zuidmuur van het pand de sporen van kloostervensters. Nader onderzoek – ondermeer naar de roze verf op het pleisterwerk – toonde aan dat het hier om 13e of 14e eeuwse vensters moet gaan. Eén van deze vensters is – hoewel uiteraard dicht gemetseld – nog vrijwel gaaf. Daarnaast werden de restanten van nog zes van deze vensters aangetroffen. Een gebouw dat in die tijd zeven van deze vensters had, moet een belangrijk gebouw zijn geweest. Hoewel de bewijsvoering niet sluitend is te krijgen, lijkt het aannemelijk dat het gebouw onderdeel heeft uitgemaakt van de kloostergebouwen: als huis van de prior, als gastenverblijf, eetzaal o.i.d. Na de vondst van deze kloostervensters werd de restauratie enkele maanden stil gelegd voor opgravingen. Bij die opgravingen werden tal van voorwerpen aangetroffen uit verschillende periode’s. Met name werden veel gebruiksvoorwerpen (of restanten daarvan) gevonden in gedempte waterputjes. Wanneer er geen andere expositie plaatsvindt, worden deze vondsten tentoongesteld in de vitrines van het Jacobijnenhuis. In 2003 werd de restauratie voltooid en werd het Jacobijnenhuis geopend door de toenmalige Commissaris van de Koningin Hans Alders. De familie Elzinga vestigde een kleinschalig sociaal-cultureel centrum in het pand. Het gaat hier om een particulier initiatief; er wordt gewerkt zonder subsidies.

Winsum_-_Hoofdstraat_Winsum_27_-_Jacobijnenhuis_-_achterzijde img_1900 wie Winsum78 backfoto geschiedenis