Studiekeuzeatelier

foto_studiekeuzeHet studiekeuzeatelier richt zich op jongeren die het moeilijk vinden om een passende vervolgstudie te kiezen na hun middelbare school. Ook jongeren die al eens hèbben gekozen maar opnieuw willen of moeten kiezen, kunnen er terecht.

Met welke vragen kunnen jongeren bij het studiekeuzeatelier aankloppen:

  • Ik heb gewoon helemaal géén idee
  • Ik wacht totdat iemand zegt: dit is echt wat voor jou
  • Ik weet het wel zo ongeveer maar twijfel nog erg
  • Ik doe gewoon hetzelfde als mijn vrienden
  • Ik weet het al, maar moet nog een plan B maken voor het geval ik niet geplaatst word
  • Ik kom er samen met mijn ouders nog niet uit

Met gesprekken, diverse doe-en denkopdrachten en een studiekeuzetest via internet wordt gewerkt aan een profiel waaruit een aantal voorlopige opties naar voren komen. Door op deze actieve manier te kiezen maakt de student van straks een doelgerichte keuze en is hij of zij ook beter bestand tegen teleurstellingen en tegenslagen. Betrokkenheid van ouders bij het hele proces is van grote waarde.

Het initiatief voor studiekeuzeatelier is genomen door Janna Valkenborg uit Westernieland.

‘In de ruim 20 jaar ervaring die ik heb opgedaan met o.a. loopbaanadvies en re-integratie, heb ik vaak te maken gehad met mensen die al een eindje gevorderd zijn in hun loopbaan. Omdat ik eerder met veel plezier in het onderwijs heb gewerkt en het ook leuk vind om met jongeren te werken, ben ik begonnen met studiekeuzeatelier. Het is jammer als het kiezen van een studie blijft steken in onzekerheid, onwetendheid of afwachten en uitloopt op een “dandatmaarstudie”. Met een actieve en goed gemotiveerde keuze is de kans op plezier en succes veel groter. En met het oog op de steeds krappere studiefinanciering en kortere studieduur van steeds meer belang.”

www.studieatelier.nl info@studiekeuzeatelier.nl